Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  4 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Miljööväärtuslikud alad Paides

  Väljavõte Paide linna ehitusmäärusest

  » Väljavõte Paide lin...

  Väljavõte Paide linna ehitusmäärusest, mis määratleb miljööväärtuslikud alad Paides ning neile kehtestatud nõuded:

  3. peatükk
  Hoonestusalade planeerimise ja ehitamise põhimõtted ja nõuded


  § 5. Miljööväärtusega hoonestusalade kaitse- ja kasutamistingimused

  (1) Miljööväärtusega alad Paide linna territooriumil on:
  1) Paide vanalinna muinsuskaitseala ja seda kui mälestist piirav kaitsevöönd;
  2) Pärnu tänava äärne hoonestusala Keskväljaku ja Reopalu kalmistu vahelisel lõigul;
  3) Laia tänava äärne hoonestusala.

  (2) Muinsuskaitseala terviklikkuse ja seal asuvate mälestiste säilitamiseks ning nende kasutamise reguleerimiseks on sõltumata omandivormist ilma Muinsuskaitseameti ja Paide Linnavalitsuse igakordse loata keelatud:
  1) muuta ajalooliselt väljakujunenud planeeringut;
  2) muuta kinnistute ajaloolisi piire;
  3) lammutada olemasolevaid ehitisi;
  4) teha mis tahes ümberehitus-, restaureerimis- ja remonttöid ning püstitada uusehitisi k.a. kuni 20m²ehitusaluse pinnaga väikehooneid;
  5) muuta hoonete kultuurilooliselt väärtuslikuks tunnistatud interjööre;
  6) eemaldada, muuta, asendada või katta eksterjöörides ja interjöörides leiduvaid arhitektuuriajalooliselt väärtuslikke detaile, materjale ja konstruktsioone;
  7) kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale imiteerivaid ning ajaloolisse keskkonda sobimatuid uusi ehitusmaterjale ja –tehnoloogiaid;
  8 ) teha uurimis-, kaeve- või muid töid, mis võivad kahjustada kaitsealal asuvat hoonestust, mälestisi või maapinnas säilinud kultuurikihti.

  (3) Pärnu ja Laia tänava äärse hoonestusala hoonestuslaadi terviklikkuse tagamiseks tuleb nimetatud aladele uusehitiste rajamisel ja olemasolevate rekonstrueerimisel järgida järgmisi linnaehituslikke ja arhitektuurseid nõudeid:
  1) rajatavate hoonete põhimahu tänavapoolne ehitusjoon peab üldjuhul ühtima olemasoleva välja kujunenud ehitusjoonega;
  2) rajatavate ja rekonstrueeritavate hoonete katuste, räästa ning sokli kõrgus ja katuse kalle peab olema ligilähedane olemasoleva hoonestuse omale;
  3) olemasolevate hoonete fassaadide viimistlemisel on keelatud PVC katte ja profiilpleki kasutamine;
  4) kruntide ehitusalade määramisel tuleb kasutada lahtist hoonestusviisi.

  (4) Miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva hoone fassaadi viimistlemine võib toimuda ainult:
  1) Paide linnavalitsuse poolt väljastatava hoone välisviimistluse passi alusel;
  2) hoone ehitusprojekti järgi, mille alusel on väljastatud ehitusluba.

  Ehitusmääruse terviktekst (paide.ee)


  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein