Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  2 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Ajalehed Paidest

  Paide ja ta omapära, 1936

  » 
  » Paide ja ta omapära...
  » Sügismotiivid, tule...
  » Linn kahaneb, Paide...
  » Jõe kuivatamine, or...

  Siin on kavas avaldada mitmesuguseid teistes Eesti lehtedes 1920. ja 1930. ilmunud artikleid Paide kohta. Kellele midagi huvitavat silma jääb, andke samuti teada.

  2. veebruari 1936 Postimees

  “Paide ja ta omapära”


  Kui üldse rääkida Paidest, siis tuleb alustada õieti juba Türilt, kus reisijat tabab paratamatu tarwidus istuda “Mulgi ekspressilt” ümber hirmus pikaldasele elukale, milline hakkab wingerdama ja wäänlema Paide suunas. Pagana paidelased, mõtled, wõinuksid korraldada nii, et ka nemad oleks saanud osa ekspressi aust ja hiilgusest. Nüüd istu üsna tuhmilt nigritsewa küünlatule wõppuwal walgusel peaaegu üksinda tühjas waguninurgas ja oota – pilkases pimeduses magawat Paidet. Alul ei oska leida pimeduse põhjust, arwad tegemist lihtsalt mõnesuguse elektri “sagedusega”, nagu neid esineb aeg-ajalt näiteks Wiljandis. Aga paidelased jutustawad sulle üsna lahkelt ja salgamatult, et pimedus neil tawaline nähe, sest iga öösi kella 2 paiku hakkab walgus kustuma, ähmuma, kuni sureb sootuks. Elekter tuleb asendada küünlawalgusega. Küünaldega on Paides wõimalus teha äri.

  Ei, nii see siiski ei ole – paraku kuigi Paide tänawad on alati rahwast tühjad, ei olda seal siiski “unimütsid”. Elu on nihkunud ainult korteritesse, kõrtsidesse, klubidesse. 3000 elanikuga linna kohta 5 restorani, 2-3 klubi, rida einelaudu – proosit, eks see räägi selget keelt ja anna tunnustust uutest Paide omapärasustest! Eks kõnele siin rekord … Aga siiski. wana paidelane armastab lausuda wõõrale, kes asub elama Paide ja meeleldi kuulab selgitawat ülewaadet oludest, harjumustest ja muust taolisest, üsna lakooniliselt: “Teed paremini, wennas, kui tegeled rohkem muusikaga ja kirjandusega.” Ja samas kummutab klaasi suule, surub tüki winsket karbonaati enesega rahul olles otsa ja kostab samuti rahulikult: “Tere hommikust, tere!” Äraseletatult tähendab see, et wennas joo põhjani.

  Widewikul lööb kihama Paide turuplats. Peatuwad seal hobusemehed maalt, kogunewad kokku tõukekelkudega kohalikudki suurused ja wäikemehed. Üle turuplatsi kostuwad uuemad telegrammid Abessiiniast, tuntud ja tundmatute carusode wõppuwad trillerid, ragistaw jazz ja põristaw trumm. Jääd kuulatama nagu looduse hääli, aga pikkamööda taipad, et oled sattunud wabaõhu raadiokabiini, kus kohaliku majandusühisuse “Iwa” reklaamparaadid hoolitsewad, et päewauudiste kuulamiseks ei oleks tarwis osta linna kohta mitut apraati. Ega midagi – algupärane ja mis peaasi, saab läbi!

  Kui juba raamatuaasta, siis olgu nii, sa armas raamatuarmastaja kodanik, mõtled ja asud siis otsima selle jälgi ka Paidest. Aga parem äda seda siiski tee, sest raamat ja Paide – nojah, waadake, need on kaks iseasja. Paidele määrati raamatufondi korjandussummaks 800 krooni, korjandus on kestnud juba kuid aga laekunud ei ole weel 50 kroonigi (siin on arwestatud ka waldade toetus fondile)!

  Teatrisõber on paidelane kindlasti – ausõna! Sest waadake, kui juhtub wiskama Paidele silma Wiljandi “Ugala” wõi Tallinna “Draamastuudio”, siis rahwamaja (ehitatud muide langenud kangelaste mälestuse jäädwustamiseks) ägab ja oigab publiku rohkuse all. Aga Paide ise ei tule toime selle lawaasjandusega. Tee sa hing mida iganes suwatsed, asjaarmastajate trupistki ei saa asja.

  Omapärasel Paidel on aga siiski weel üks omapärasid, mida ei saa jätta siinkohal wälja tõstmata. Nagu teised linnad, elab praegu ka Paide eelseiswate walimiste tähe all. Üle ootuste on aga kodanikud küsimuses täiesti üksmeelsed. Paidelane ühtub riiklikus mõttelaadis kõikide teiste isamaalikult mõtlewate kodanikega ja leiab, et meil seisab ees teine Ümera lahing, mille peale wõitma.

  Henno.


  Siinse rubriigi peamine allikas: Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia

  Tagasi
  ajaloo artiklite juurde  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein